Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barneveld

Nadere regels artikel 120 APV Het parkeren van grote voertuigen op bedrijventerrein “De Briellaerd” en voorzieningenstrook “De Burgt”

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarneveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels artikel 120 APV Het parkeren van grote voertuigen op bedrijventerrein “De Briellaerd” en voorzieningenstrook “De Burgt”
CiteertitelNadere regels artikel 120 APV Het parkeren van grote voertuigen op bedrijventerrein “De Briellaerd” en voorzieningenstrook “De Burgt”
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Barneveld/CVDR372624/CVDR372624_7.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-05-201801-07-2020Nieuwe regeling

27-03-2018

gmb-2018-90450

1073656

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels artikel 120 APV Het parkeren van grote voertuigen op bedrijventerrein “De Briellaerd” en voorzieningenstrook “De Burgt”

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld;

 

gelet op artikel 120 Apv;

besluit:

 

vast te stellen de Nadere regels artikel 120 APV Het parkeren van grote voertuigen op bedrijventerrein “De Briellaerd” en voorzieningenstrook “De Burgt”

Deze nadere regels geven aan hoe het bevoegd gezag om wil gaan met het verlenen van ontheffingsmogelijkheid uit artikel 120, lid 3 voor wat betreft de wegen op industrieterrein De Briellaerd en voorzieningenstrook De Burgt. Hierbij wordt ontheffing verleend van het verbod om een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2.4 meter te parkeren op een weg/wegen gelegen binnen de bebouwde kom.

Voorwaarden ontheffing

Het college verleent uitsluitend onder de volgende voorwaarden ontheffing voor het parkeren van grote voertuigen op bedrijventerrein “De Briellaerd” en voorzieningenstrook “De Burgt”

 

 • -

  De houder/chauffeur van het voertuig heeft zijn vaste woonplaats in woonwijk De Burgt, of woonwijk Rootselaar-Oost gemeente Barneveld, waarbij deze woonwijken in dit geval begrensd worden door de Plantagelaan, Churchillstraat, Rooseveltstraat, Woudseweg, Nederwoudseweg, Burgemeester Aschofflaan en de Scherpenzeelseweg

 • -

  De houder/chauffeur van het voertuig werkt bij een niet in de gemeente Barneveld gevestigd bedrijf;

 • -

  De houder/chauffeur verklaart dat hij op 1 januari 2018 reeds gebruik maakte van de parkeergelegenheid op bedrijventerrein De Briellaerd of de voorzieningenstrook De Burgt;

 • -

  De houder/chauffeur heeft in redelijkheid geen alternatieve oplossing voor het parkeren van zijn voertuig;

 • -

  De houder/chauffeur parkeert zijn voertuig op dusdanige wijze dat dit geen overlast/hinder veroorzaakt voor de omgeving. Bij klachten hierover is houder/chauffeur gehouden overleg te voeren met Ondernemingsvereniging De Briellaerd. Mocht dit overleg niet het gewenste resultaat opleveren dan kan de gemeente besluiten de ontheffing niet te verlengen;

 • -

  De ontheffing is persoonsgebonden en is niet overdraagbaar;

 • -

  De ontheffing is geldig voor het lopende kalenderjaar. Ontheffinghouder dient zelf voor het einde van het lopende kalenderjaar zorg te dragen voor verlenging van de ontheffing voor het komende kalenderjaar.

Intrekking- en wijzigingsgronden

Het college kan een ontheffing intrekken, opschorten of wijzigen:

 

 • op verzoek van de ontheffinghouder;

   

 • indien zich een wijziging voordoet in de omstandigheden die relevant waren voor het verlenen van de ontheffing;

   

 • indien de ontheffinghouder handelt in strijd met de ontheffing of de daaraan verbonden voorschriften of beperkingen;

   

 • indien blijkt dat bij de aanvraag van de ontheffing onjuiste en/of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

   

 • indien sprake is van misbruik van de ontheffing;

   

 • indien de ontheffinghouder overlast/hinder veroorzaakt;

   

 • in het belang van de openbare orde;

   

 • bij in gebreke blijven van betaling van de verschuldigde leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om ontheffing conform geldende Legesverordening van de gemeente Barneveld;

   

 • bij verhuizing van de ontheffinghouder buiten woonwijk De Burgt of woonwijk Rootselaar-Oost;

   

 • bij opheffing of verplaatsing van het bedrijf waarbij de ontheffinghouder werkzaam is, tenzij ontheffinghouder zich verbindt aan een ander niet in Barneveld gevestigd bedrijf en ook in de nieuwe situatie geen alternatieve oplossing heeft voor het parkeren van zijn voertuig.

Deze nadere regels treden in werking op 4 mei 2018.

 

Aldus vastgesteld op 27 maart 2018,

Burgemeester en wethouders voornoemd,

H.F.B. vanSteden

Secretaris

dr. J.W.A. vanDijk,

Burgemeester