Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barneveld

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld tot vaststelling van het besluit tot aanwijzing van gebieden waar (brom)fietsen niet buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen mogen staan (Aanwijzingsbesluit APV-verbod (brom)fietsen plaatsen)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarneveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld tot vaststelling van het besluit tot aanwijzing van gebieden waar (brom)fietsen niet buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen mogen staan (Aanwijzingsbesluit APV-verbod (brom)fietsen plaatsen)
CiteertitelAanwijzingsbesluit APV-verbod (brom)fietsen plaatsen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Barneveld/CVDR372624/CVDR372624_9.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-202001-07-2020Nieuwe regeling

28-01-2020

gmb-2020-31360

363

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld tot vaststelling van het besluit tot aanwijzing van gebieden waar (brom)fietsen niet buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen mogen staan (Aanwijzingsbesluit APV-verbod (brom)fietsen plaatsen)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld;

 

gelet op artikel 116 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Barneveld;

besluit:

 

vast te stellen het Aanwijzingsbesluit APV-verbod (brom)fietsen plaatsen.

Artikel 1 Aanwijzing voor de gehele week en 24 uur per dag

De volgende gebieden zijn elke dag van de week 24 uur als plaatsen als bedoeld in artikel 116 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Barneveld aangewezen:

  • a.

    het gebied rondom het treinstation in het centrum van Barneveld, dat gemarkeerd is op de kaart van Bijlage A;

  • b.

    het gebied in en rondom de fietsenstalling ter hoogte van het Transferium aan de Baron van Nagellstraat/Stationsweg in Barneveld, dat gemarkeerd is op de kaart van Bijlage B; en

  • c.

    het gebied rondom het treinstation Barneveld-Zuid, dat gemarkeerd is op de kaart van Bijlage C.

Artikel 2 Aanwijzing voor gedeelten van bepaalde dagen van de week

Het zogeheten Horecaplein en nabije omgeving in Barneveld, dat omlijnd is op de kaart van Bijlage D, is van vrijdag 20:00 uur tot zaterdag 08:00 uur, alsmede van zaterdag 20:00 uur tot zondag 08:00 uur, aangewezen als plaats als bedoeld in artikel 116 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Barneveld. Het bedoelde gebied wordt aan de zuidkant begrensd door de Schoutenstraat, aan de westkant door de Groen van Prinstererlaan, aan de noordkant door een denkbeeldige lijn die de parkeerplaats aan de Nieuwe Markt verdeelt in een noordelijke en een zuidelijke helft, en aan de oostkant door een denkbeeldige lijn die de bedoelde zuidelijke helft van de genoemde parkeerplaats scheidt van de ten oosten daarvan aanwezige bebouwing.

Artikel 3 Inwerkingtreding en intrekking

Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2020, onder gelijktijdige intrekking van de Nadere regels artikel 116 aanwijzing gebieden, die vastgesteld zijn op 10 januari 2017.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit APV-verbod (brom)fietsen plaatsen.

 

Aldus vastgesteld op 28 januari 2020.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

H.F.B. vanSteden

Secretaris

dr. J.W.A. vanDijk,

Burgemeester

Bijlage A:

Aangewezen gebied bij station Barneveld-Centrum 

Bijlage B:

Aangewezen gebied bij station Barneveld-Noord  

Bijlage C:

Aangewezen gebied bij station Barneveld-Zuid  

Bijlage D:

Aangewezen gebied op en rondom het Horecaplein in Barneveld, verbod geldend van vrijdag 20:00 uur tot zaterdag 08:00 uur en van zaterdag 20:00 uur tot zondag 08:00 uur.