Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barneveld

Beleidsregels subsidiëring in de huur van zaalruimte aan podiumverenigingen in het Schaffelaartheater

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarneveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels subsidiëring in de huur van zaalruimte aan podiumverenigingen in het Schaffelaartheater
CiteertitelBeleidsregels subsidiëring in de huur van zaalruimte aan podiumverenigingen in het Schaffelaartheater
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene subsidieverordening Barneveld
 2. Uitvoeringsbesluit Subsidies
 3. Algemene wet bestuursrecht, art. 1:3, vierde lid 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-200916-02-2015nieuwe regeling

28-07-2009

Onbekend.

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels subsidiëring in de huur van zaalruimte aan podiumverenigingen in het Schaffelaartheater

Burgemeester en wethouders van Barneveld;

besluiten

in te stemmen met de "Beleidsregels subsidiëring in de huur van zaalruimte aan podiumverenigingen in het Schaffelaartheater " .

I. Productomschrijving

Subsidie zaalruimte in het Schaffelaartheater door amateurkunstverenigingen

II. Beleidsdoel

De gemeente met deze regeling de deelname aan – en de ontwikkeling van amateurkunst stimuleert en ondersteunt. De regeling maakt amateurkunstactiviteiten met gemeentelijk subsidie mogelijk. De beleidsregels subsidiëring in de huur van zaalruimte aan amateurkunstverenigingen in het Schaffelaartheater stellen we amateurkunst-subsidieaanvragers in staat voorstellingen te realiseren en plaatst te laten vinden in de kleine en de grote zaal van het Schaffelaartheater.

III. Subsidievorm

Waarderingssubsidie, met een maximale bijdrage van € 500,00 per dag voor de kleine zaal en maximaal € 1.000,-- per dag voor de grote zaal (inclusief licht en geluid). Een vereniging kan per jaar één maal een aanvraag voor deze regeling indienen.

IV. Inhoudelijke voorschriften

A. Personen of organisaties.

 • 1.

  De amateurkunstvereniging is gevestigd in de gemeente Barneveld en minstens de helft van de leden komt uit de gemeente Barneveld.

 • 2.

  De aanvrager moet aangesloten zijn bij een landelijke organisatie (als deze voor de betreffende kunstsoort bestaat).

 • 3.

  Het project vindt plaats in Barneveld, in het Schaffelaartheater.

 • 4.

  De amateurkunstvereniging telt minstens 10 leden.

 • 5.

  Voor deze waarderingssubsidieregeling geldt een subsidieplafond van € 10.000,--.

Aanvullend gelden de volgende subsidieregels voor subsidie voor de zaalhuur voor het theater.

 • 1.

  De regeling is bedoeld voor amateurpodiumkunsten.

 • 2.

  De subsidie is uitsluitend bedoeld voor de huur van de kleine of grote zaal van het Schaffelaartheater.

 • 3.

  Maximaal wordt € 500,-- voor huur per dag voor de kleine zaal en maximaal per dag € 1.000,00 zaalhuur voor de grote zaal gesubsidieerd (inclusief licht en geluid). Met deze regel kunnen we op jaarbasis 6 dagen een subsidie verlenen voor de kleine zaal en 7 dagen voor de grote zaal. De subsidie wordt in de vorm van vouchers beschikbaar gesteld.

 • 4.

  Voor het eerste halfjaar is € 6.500,-- beschikbaar, voor het tweede halfjaar € 3.500,--. Indien het geld in het eerste halfjaar niet volledig wordt benut, kan dit doorgeschoven worden naar de tweede helft van het jaar.

B. Prestaties

 • 1.

  Een verzoek om een subsidie dient te worden ingediend:

  • a.

   Voor het eerste half jaar moeten de aanvragen op 15 november van het voorafgaande jaar ingediend zijn en wordt er besloten voor 1 januari van dat jaar.

  • b.

   Voor het tweede half jaar moeten de aanvragen voor 15 mei ingediend zijn en wordt er besloten voor 1 juli van dat jaar

 • 2.

  Voor het indienen van aanvragen wordt gebruik gemaakt van het aanvraagformulier Subsidie Zaalruimte in het Schaffelaartheater door Amateurkunstverenigingen.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders vragen over een verzoek om subsidie voor zaalhuur in het Schaffelaartheater advies aan de afdeling cultuur.

V. Subsidieplafond

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag van € 10.000,-- geldt als subsidieplafond.

VI. Verdeelregels

VII. Indexering

Het onder V genoemde bedrag wordt jaarlijks niet geïndexeerd.

VIII. Inwerkingtreding

De beleidsregels treden op 1 augustus 2009 in werking.

Vastgesteld in de collegevergadering van juli 2009.

de secretaris, de burgemeester,