Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beek

Branchepatroon gemeente Beek

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBranchepatroon gemeente Beek
CiteertitelBranchepatroon gemeente Beek
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van inwerkingtreding van deze regeling is bij benadering.

Indien de bekendmaking van deze regeling vóór 22-12-2010 niet heeft plaatsgevonden, dan geldt  de bekendmaking in de Maas- en Geleenbode van 22-12-2010 als officiële bekendmaking van deze regeling zoals bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Marktverordening Beek 2004, art. 2, lid 2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-11-2006Nieuwe regeling

07-11-2006

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Branchepatroon gemeente Beek

 

 

Branchepatroon gemeente Beek

Besluit als bedoeld in artikel 2.2, van de Marktverordening Beek 2004;

 

vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Beek d.d. 7 november 2006 en geldend voor de weekmarkt kern Beek;

 

per branche zijn het maximaal aantal kramen (A) en het maximaal aantal strekkende meters van alle kramen (B) aangegeven;

 

bij de verdeling van de beschikbare standplaatsen wordt uitgegaan van onderstaande brancheverdeling:

 • a.

  food;

 • b.

  non food;

 • c.

  textiel;

 • d.

  bloemen en planten;

 • e.

  standwerk-/dagplaats.

branche

Maximaal

A

B

A.Food

10

114 (37%)

A1 groenten/fruit

2

40 (13%)

A2 brood/banket

1

12 (4%)

A3 vis/gevogelte

5

40 (13%)

A4 zuivel

2

22 (7%)

 

 

 

B.non food

5

50 (16%)

 

 

 

C.Textiel

9

120 (38%)

C1 kleding

6

86 (28%)

C2 fournituren/stoffen

3

34 (10%)

 

 

 

D.Bloemen/planten

3

20 (6%)

 

 

 

E.Standwerkers

2

8 (3%)

 

 

 

Totaal

29

312 (100%)

Toepassingsregels

horende bij het branchepatroon voor de weekmarkt Beek, vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2006.

Artikel 1.

Het branchepatroon fungeert als toetsingskader voor het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 2, lid 2 Marktverordening 2004.

Artikel 2.
 • 1.

  Kan een product(groep) worden ondergebracht bij meer dan één van de genoemde branches, dan is uitsluitend de meest specifieke branche van toepassing.

 • 2.

  Indien toepassing van het gestelde onder a. geen bruikbaar onderscheid oplevert, is de branche met het laagste nummer van toepassing.

Artikel 3.
 • 1.

  Indien het betreft de invulling van een vacature die is ontstaan door intrekking van een vergunning vacature, gelden bij de toepassing van de artikelen 2, lid 2 Marktverordening, met inachtneming van de in dit patroon vastgelegde maxima en de volgorde op de wachtlijst ex artikel 9 Marktverordening, de navolgende voorrangsregels:

  • a.

   het eerst komt in aanmerking, de eerstvolgende kandidaat op wachtlijst ex artikel 9 Marktverordening, die assortiment gaat aanbieden dat deel uitmaakt van de branche waarin de vacature is ontstaan;

  • b.

   vervolgens komt in aanmerking de houder van een vaste plaats op de weekmarkt, die een uitbreiding van die plaats schriftelijk heeft aangevraagd (waarbij een oudere aanvraag voorrang heeft boven een recentere), en wel indien en voor zover de omvang van diens standplaats het quotiënt van B gedeeld door A nog niet heeft bereikt en het te verkopen assortiment deel uitmaakt van de branche waarin de vacature is ontstaan;

  • c.

   dan komt in aanmerking de houder van een vaste plaats op de weekmarkt, die een uitbreiding van de plaats schriftelijk heeft aangevraagd (waarbij een oudere voorrang heeft boven een recentere) ongeacht de branche waarvan zijn assortiment deel uitmaakt, en wel indien en voor zover de omvang van diens standplaats het quotiënt van B gedeeld door A nog niet heeft bereikt;

  • d.

   tenslotte komt in aanmerking, de eerstvolgende kandidaat op de wachtlijst ex artikel 9 Marktverordening, ongeacht de branche waarvan diens assortiment deel uitmaak.

 • 2.

  Indien het betreft de invulling van elke andere vacature dan die als bedoeld in het eerste lid, gelden bij de toepassing van het artikel 2, lid 2 Marktverordening, met inachtneming van de in dit patroon vastgelegde maxima en de volgorde op de wachtlijst ex artikel 9 Marktverordening, de navolgende voorrangsregels:

  • a.

   het eerst komt in aanmerking, de houder van een vaste plaats op de weekmarkt, die een uitbreiding van die plaats schriftelijk heeft aangevraagd (waarbij een oudere aanvraag voorrang heeft boven een recentere), en wel indien en voor zover de omvang van diens standplaats het quotiënt van B gedeeld door A nog niet heeft bereikt;

  • b.

   daarna komt in aanmerking, de eerstvolgende kandidaat op de wachtlijst ex artikel 9 Marktverordening, ongeacht de branche waarvan diens assortiment deel uitmaakt.

Artikel 4.

De assortimentsuitbreiding als bedoeld in artikel 2 lid 2 van de Marktverordening heeft niet als resultaat dat de groep artikelen die verkocht mag worden zich uitstrekt over meer dan één branche, respectievelijk subbranche, indien de desbetreffende branche daarin is onderverdeeld.

Artikel 5.

De groep producten die door burgemeester en wethouders worden bepaald bij de toepassing van artikel 2 lid 2 Marktverordening, strekt zich uit over meer dan één branche, respectievelijk subbranche, indien de desbetreffende branche daarin is onderverdeeld.

Artikel 6.

Als bijzondere omstandigheden die het beslissen in afwijking van het in dit branchepatroon bepaalde legitimeren, worden in ieder geval begrepen:

 • a.

  het niet passen van het assortiment van de kandidaat-standplaatshouder, bij de omgeving van de toewijsbare standplaats;

 • b.

  een vacatureopvulling die een ingrijpende aanpassing van de standplaatsindeling zou veroorzaken;

 • c.

  een dreigende uitholling van een branche die in relatie tot het algehele assortiment op de markt en de aantrekkingskracht van de markt op het publiek, naar het oordeel van burgemeester en wethouders onverantwoord is.

red:

typ:

col:

disk:

CM

MW

Verorden. 058