Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beek

Besluit tot toetreding tot de Centrumregeling Participatie-bedrijf Westelijke Mijnstreek 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit tot toetreding tot de Centrumregeling Participatie-bedrijf Westelijke Mijnstreek 2020
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020nieuwe regeling

12-11-2019

stcrt-2019-70981

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit tot toetreding tot de Centrumregeling Participatie-bedrijf Westelijke Mijnstreek 2020

 

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein

ieder voor zover voor de eigen gemeente bevoegd;

Gelet op de toestemming verleend op 17 december 2019 door de gemeenteraad van Sittard-Geleen aan het college om het college van burgemeester en wethouders de gemeente Stein toe te laten treden tot de Centrumregeling Participatie-bedrijf Westelijke Mijnstreek 2020;

Gelet op de toestemming verleend op 12 december 2019 door de gemeenteraad van Beek aan het college om het college van burgemeester en wethouders de gemeente Stein toe te laten treden tot de Centrumregeling Participatie-bedrijf Westelijke Mijnstreek 2020;

Gelet op de toestemming verleend op 12 december door de gemeenteraad van Stein aan het college om over te gaan tot het toetreden van de Centrumregeling Participatie-bedrijf Westelijke Mijnstreek 2020;

Gelet op artikel 14 Centrumregeling Participatie-bedrijf Westelijke Mijnstreek 2020 en

artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

 

B E S L U I T E N

 

Dat het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Stein toetreedt tot de Centrumregeling Participatie-bedrijf Westelijke Mijnstreek 2020 met ingang van 1 januari 2020.

 

 

 

Aldus besloten door het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen in zijn vergadering van 12 november 2019

Burgemeester Secretaris

Aldus besloten door het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Beek in zijn vergadering van 12 november 2019

Burgemeester Secretaris

Aldus besloten door het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Stein in zijn vergadering van 24 november 2019

Burgemeester Secretaris