Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beekdaelen

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent I-visie 2017-2025 gemeente Beekdaelen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeekdaelen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent I-visie 2017-2025 gemeente Beekdaelen
CiteertitelI-visie 2017-2025 Gemeente Beekdaelen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageBijlage 1 I-visie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-02-2019nieuwe regeling

12-02-2019

gmb-2019-30618

230832

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent I-visie 2017-2025 gemeente Beekdaelen

 

 

Met de herindeling van de gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen tot één nieuwe gemeente Beekdaelen, is het noodzakelijk om één gezamenlijkevisie op deinformatievoorziening, informatiehuishouding en ICT (automatisering) te hebben. Niet alleen omdat de gemeente Beekdaelen voor haar dienstverlening en bedrijfsvoering nieuwe en hogere ambities heeft, maar ook omdat nieuwe wettelijke verplichtingen gemeenten dwingen om meer digitaalte werken en meer collectief te doen. De visie geeft de richting aan waarin de informatievoorziening en automatisering zich komende jaren moeten ontwikkelen om de ambities van de nieuwe organisatie waar te maken en goed in te spelen op de veranderingen om ons heen.