Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beekdaelen

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent parkeren grote voertuigen gemeente Beekdaelen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeekdaelen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent parkeren grote voertuigen gemeente Beekdaelen
CiteertitelUitvoeringsregel parkeren grote voertuigen gemeente Beekdaelen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Beekdaelen/CVDR619856/CVDR619856_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-02-2019nieuwe regeling

03-01-2019

gmb-2019-30819

230832

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent parkeren grote voertuigen gemeente Beekdaelen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen;

 

 • -

  gelet op het bepaalde in artikel 5:8, lid 1, van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV);

 

 • -

  besluiten de hierna te noemen plaatsen aan te wijzen voor het mogen parkeren van grote voertuigen;

 

Kern Nuth:

 • -

  Bedrijventerrein De Horsel: in de daartoe bestemde vakken.

 • -

  Bedrijventerrein De Reuken: in de daartoe bestemde vakken.

Kern Schimmert:

 • -

  Bedrijventerrein De Steeg: in de daartoe bestemde vakken.

Kern Schinnen:

 • -

  Bedrijventerrein De Breinder: in de daartoe bestemde vakken.

Kern Merkelbeek:

 • -

  Op de daarvoor aangegeven 3 parkeerplaatsen op de Raadhuisstraat tussen de Monseigneur Mannensstraat en de Beatrixstraat.

Inwerkingtreding

Deze uitvoeringsregel treedt in werking op datum ondertekening.

Aldus vastgesteld door Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beekdaelen d.d.

de Secretaris,

de Burgemeester,