Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beekdaelen

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Onderbanken houdende regels omtrent beleidsnota Archeologie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeekdaelen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Onderbanken houdende regels omtrent beleidsnota Archeologie
CiteertitelBeleidsnota Archeologie
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlageBeleidsnota Archeologie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Onderbanken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-03-2019nieuwe regeling

01-11-2018

gmb-2019-60777

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Onderbanken houdende regels omtrent beleidsnota Archeologie

 

De gemeenteraad van de (voormalige) gemeente Onderbanken heeft in de vergadering1 november 2018 de beleidsnota Archeologie van de gemeente Onderbanken vastgesteld.

In deze beleidsnota is het beleid ten aanzien van de omgang met het archeologisch bodemarchief voor de komende jaren vastgelegd.

 

Het archeologisch beleid van de (voormalige) gemeente Onderbanken (per 1 januari 2019: Beekdaelen) heeft tot doel het archeologisch erfgoed te beschermen, beleefbaar te maken en te ontsluiten als bron van het “gemeenschappelijk geheugen” en als middel voor wetenschappelijke studie, zonder meer maatschappelijke lasten in het leven te roepen dan strikt noodzakelijk.

 

Naast het beleidsmatige aspect wil de voormalige gemeente Onderbanken ook de economie versterken door het potentieel van de archeologie te gebruiken. Cultureel erfgoed en toerisme zijn nauw met elkaar verbonden. Cultureel erfgoed is een waardevolle faciliteit voor zowel bewoners van, als bezoekers aan een gebied. Het cultureel erfgoed vormt vaak de bepalende factor in de regionale of lokale identiteit. Vanuit economisch perspectief kan cultureel erfgoed beschouwd worden als kapitaalgoed met een potentieel hoge economische waarde.

 

Raadpleging van de stukken

De Beleidsnota Archeologie kan ook digitaal worden ingezien via de gemeentelijke website www.beekdaelen.nl

 

Tegen de vaststelling van de Beleidsnota Archeologie staat geen mogelijkheid van bezwaar of beroep open.