Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beemster

Uitvoeringsbesluit artikel 5.1.3 (aanbieden voertuigen) Algemene plaatselijke verordening Beemster 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeemster
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit artikel 5.1.3 (aanbieden voertuigen) Algemene plaatselijke verordening Beemster 2009
CiteertitelUitvoeringsbesluit artikel 5.1.3 (aanbieden voertuigen) APV Beemster 2009
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Door uitwerkingtreding van de Algemene plaatselijke verordening Beemster 2010 is dit uitvoeringsbesluit van rechtswege vervallen op 27-10-2012.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening Beemster 2009

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-03-201027-10-2012nieuwe regeling

16-02-2010

Binnendijks d.d. 6 maart 2010, nr. 7/8

B&W voorstel d.d. 23 februari 2010

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit artikel 5.1.3 (aanbieden voertuigen) Algemene plaatselijke verordening Beemster 2009

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Beemster;

gelezen artikel 5.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Beemster 2009,

gelet op artikel 160, onder a, Gemeentewet,

besluiten:

aan te wijzen als gebied, zoals bedoeld in het bovengenoemd artikellid, waar een verbod geldt tot het parkeren van een voertuig met het kennelijke doel het te verkopen of te verhandelen:

 

de openbare parkeerplaatsen:

 

  • -

    in het winkelgebied Middenbeemster (Rijperweg, gelegen tussen het Marktplein en de Prins Mauritsstraat) en

  • -

    op het Marktplein Middenbeemster.

 

Dit besluit treedt acht dagen na bekendmaking in werking.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster d.d. 16 februari 2010.

H.N.G. Brinkman, burgemeester

E. Kroese-Vrolijks, secretaris