Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beemster

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Beemster (Verordening GBA)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeemster
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Beemster (Verordening GBA)
CiteertitelVerordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Beemster (Verordening GBA)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
 2. Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-10-200817-10-2011nieuwe regeling

25-09-2008

Onbekend

B&W 17 juni 2008, nr. 27

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Beemster (Verordening GBA)(versie geldig vanaf 23 oktober 2008)

De Raad van de gemeente Beemster:

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 juni 2008, nr. 27;

gelet op de artikelen 96 en 100 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

besluit:

vast te stellen de volgende Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Artikel 1  

 • 1.

  Burgemeester en wethouders regelen de systematische verstrekking van gegevens aan binnengemeentelijke afnemers, de toegang van die afnemers tot de basisadministratie alsmede de verbanden tussen de basisadministratie en andere gegevensverzamelingen van de gemeente.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders regelen de verstrekking van de authentieke gegevens uit de basisadministratie aan binnengemeentelijke afnemers ingevolge het verplichte gebruik op grond van artikel 3b van de Wet gemeentelijke basisadministratie.

Artikel 2  

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen gegevens verstrekken in de gevallen als bedoeld in artikel 100 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoongegevens.

 • 2.

  Zij stellen hiervoor nadere regels.

Artikel 3  

De verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van 18 december 2003 wordt ingetrokken.

Artikel 4  

De verordening treedt in werking op de dag na publicatie.

Artikel 5  

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens beemster (Verordening GBA).

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad d.d. 25 september 2008.

de voorzitter

de griffier