Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking Rivierenland

Elektronisch BSR-blad 2017-1

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking Rivierenland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingElektronisch BSR-blad 2017-1
CiteertitelElektronisch BSR-blad 2017-1
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBekendmaking

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vergadering AB

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeenschappelijke regeling BSR

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-03-2017nieuw

07-03-2017

website BSR

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Elektronisch BSR-blad nummer 1, 7 maart 2017

 

Officiële bekendmaking

De voorzitter van BSR maakt bekend dat het algemeen bestuur van BSR op donderdag 23 maart 2017 om 15.30 uur zal vergaderen in het gebouw (vergaderruimte Rivierenland 1) van Waterschap Rivierenland, De Blomboogerd 1, 4003 BX te Tiel.

De agenda en de vergaderstukken worden op de website van BSR geplaatst en liggen ter inzage op het kantoor van BSR aan De Blomboogerd 1, 4003 BX te Tiel