Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking Rivierenland

Elektronisch BSR-blad 2017-2

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking Rivierenland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingElektronisch BSR-blad 2017-2
CiteertitelElektronisch BSR-blad 2017-2
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBekendmaking

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Besluiten dagelijks bestuur BSR

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeenschappelijke regeling BSR

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-04-2017nieuw

29-03-2017

website BSR

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Elektronisch BSR-blad nummer 2, 11 april 2017

Officiële bekendmaking

 

Het dagelijks bestuur van BSR maakt bekend dat zij in haar vergadering van 29 maart 2017heeft vastgesteld de Beleidsregel ambtshalve vermindering BSR. Dit besluit treedt met ingang van 15 april 2017 in werking.

 

Daarnaast heeft het dagelijks bestuur in dezelfde vergadering onderstaande

aanwijsbesluiten genomen:

 

- Aanwijsbesluit functionaris gegevensbescherming BSR;

- Aanwijsbesluit klachtencoordinator BSR.

 

Deze besluiten treden met ingang van 1 mei 2017 in werking.

 

Alle genoemde besluiten liggen ook ter inzage op het kantoor van BSR aan De Blomboogerd 1, 4003 BX te Tiel. Op verzoek kan kosteloos een afschrift van de besluiten worden opgevraagd bij het algemeen bestuur van BSR (Postbus 18, 4000 AA Tiel).