Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking Rivierenland

Elektronisch BSR-blad 2017-3

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking Rivierenland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingElektronisch BSR-blad 2017-3
CiteertitelElektronisch BSR-blad 2017-3
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBekendmaking

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Besluiten dagelijks bestuur BSR

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeenschappelijke regeling BSR

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-05-2017nieuw

17-05-2017

website BSR

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Elektronisch BSR-blad nummer 3, 18 mei 2017

Officiële bekendmaking

 

Het dagelijks bestuur van BSR maakt bekend dat zij in haar vergadering van 17 mei 2017 de volgende besluiten heeft genomen:

 

- Aanwijsbesluit heffingsambtenaar BSR;

- Aanwijsbesluit invorderingsambtenaar BSR;

- Aanwijsbesluit plaatsvervangend directeur BSR.

 

Voornoemde besluiten treden met ingang van 22 mei 2017 in werking.

 

Alle genoemde besluiten liggen ook ter inzage op het kantoor van BSR aan De Blomboogerd 1, 4003 BX te Tiel. Op verzoek kan kosteloos een afschrift van de besluiten worden opgevraagd bij het algemeen bestuur van BSR (Postbus 18, 4000 AA Tiel).