Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking Rivierenland

Aanwijsbesluit klachtencoördinator BSR

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking Rivierenland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAanwijsbesluit klachtencoördinator BSR
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAanwijsbesluit

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-201701-05-201715-11-2018Onbekend

29-03-2017

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit klachtencoördinator BSR

Het Dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking

Rivierenland (hierna: BSR);

gelet op hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel 3 van de Verordening Klachtbehandeling BSR;

 

BESLUIT:

 

de manager KCC aan te wijzen als klachtencoördinator BSR.

 

Dit besluit treedt in werking per 1 mei 2017 en kan worden aangehaald als ‘’Aanwijsbesluit klachtencoördinator BSR’’.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 29 maart 2017.

 

H.C. van Oorschot

Voorzitter

 

G.M. Scholtus

Directeur