Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking Rivierenland

Aanwijsbesluit plaatsvervangend directeur BSR

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking Rivierenland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAanwijsbesluit plaatsvervangend directeur BSR
CiteertitelAanwijsbesluit plaatsvervangend directeur BSR 2018
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageAanwijsbesluit plaatsvervangend directeur BSR

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://www.bsr.nl/home/aanwijsbesluiten_3259/

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-11-201807-06-2019Aanwijsbesluit

14-11-2018

bgr-2018-1455

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit plaatsvervangend directeur BSR

Het Dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Rivierenland (hierna: BSR);

 

gelet op artikel 23, lid 5, van voornoemde gemeenschappelijke regeling;

 

BESLUIT:

aan te wijzen als plaatsvervangend directeur BSR:

 

  • 1.

    de manager Klantenservice & ICT

    en bij diens afwezigheid

  • 2.

    de manager Backoffice & Waarderen.

     

Dit besluit treedt in werking per 15 november 2018 en kan worden aangehaald als "Aanwijsbesluit plaatsvervangend directeur BSR".

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 november 2018.

 

G.J.A. Nieuwenhuis, Voorzitter

 

G.M. Scholtus, Directeur