Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berg en Dal

Verordening tot instelling van een erepenning der gemeente en van een gedenkpenning

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerg en Dal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot instelling van een erepenning der gemeente en van een gedenkpenning
CiteertitelVerordening tot instelling van een erepenning der gemeente en van een gedenkpenning
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpErepenning

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-04-1950nieuwe regeling

30-03-1950

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tot instelling van een erepenning der gemeente en van een gedenkpenning

 

 

Afdeling 1
Artikel 1

Ingesteld wordt een erepenning der gemeente Groesbeek.

Artikel 2
 • l.

  De erepenning wordt geslagen in goud en in zilver.

 • 2.

  De penning heeft een middellijn van 4,2 en 6 cm en draagt aan de voorzijde het wapen van de gemeente en aan de achterzijde het woord "erepenning" en een toepasselijke inscriptie.

Artikel 3

Voor de toekenning van een erepenning komen slechts in aanmerking personen, die zich jegens de gemeente Groesbeek op zeer bijzondere wijze hebben verdienstelijk gemaakt, deswege op grote waardering en dankbaarheid aanspraak mogen maken en zich die toekenning hebben waardig gemaakt.

Artikel 4

De toekenning van de erepenning geschiedt door de Raad op voordracht van burgemeester en wethouders.

Artikel 5

Bij de uitreiking van de erepenning wordt aan de begiftigde tevens overhandigd een afschrift van het Raadsbesluit in de vorm van een oorkonde.

Artikel 6

Van elke toekenning van de erepenning houden burgemeester en wethouders aantekening in een register, hetwelk de naam draagt van "Ereboek der gemeente Groesbeek".

In het ereboek worden de bijzonderheden, welke geleid hebben tot de toekenning, mede vermeld.

Afdeling 2
Artikel 7

Ingesteld wordt een gedenkpenning

Artikel 8
 • 1.

  De gedenkpenning wordt geslagen in zilver en in brons.

 • 2.

  De penning heeft een middellijn van 42 en 6 cm. en draagt aan de voorzijde het wapen van de gemeente en aan de achterzijde een toepasselijke inscriptie

Artikel 9

De gedenkpenning wordt toegekend om te dienen als prijs bij gewichtige gebeurtenissen, mits met de toekenning het gemeentebelang op genoegzame wijze wordt gediend.

Artikel 10

Burgemeester en wethouders beslissen of een gedenkpenning zal worden toegekend.