Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berg en Dal

Totaalbesluit personele regelingen gemeente Groesbeek 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerg en Dal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTotaalbesluit personele regelingen gemeente Groesbeek 2015
CiteertitelTotaalbesluit personele regelingen gemeente Groesbeek 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-07-201501-01-2015Onbekend

30-06-2015

gmb-2015-61614

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Totaalbesluit personele regelingen gemeente Groesbeek 2015

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groesbeek besluit:

 • ·

  na verkregen overeenstemming met de commissie voor Bijzonder Georganiseerd Overleg,

Deel I in te stemmen met het vaststellen van de volgende regelingen:

 • ·

  CAR/UWO

 • ·

  Bezoldigingsregeling

 • ·

  Werktijdenregeling

 • ·

  Verlofregeling

 • ·

  Regeling koop en verkoop vakantie

 • ·

  Regeling uitruil reiskosten woon-werkverkeer

 • ·

  Regeling Beschikbaarheidsdiensten

 • ·

  Regeling sleutelhouderschap

 • ·

  Regeling dienstreizen en verblijfkosten

 • ·

  Regeling reiskostenvergoeding woon-werkverkeer

 • ·

  Regeling opleiding en ontwikkeling

 • ·

  Regeling BHV

 • ·

  Regeling schadevrij rijden

 • ·

  Overbruggingsregeling

 • ·

  Overgangsregeling jubilea Groesbeek

in te stemmen om de volgende regelingen per 1 januari 2015 in te trekken, voor zover deze van toepassing waren in de voormalige gemeenten Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek:

 • ·

  Inconveniëntenregeling,

 • ·

  Regeling uitruil vakbondscontributie,

 • ·

  Fietsregeling voor woon werkverkeer

 • ·

  Smartphone-regeling.

 • ·

  Regeling Bromfietstoelage

 • ·

  Regeling gratificatie gemeentejubileum

in te stemmen met:

 • ·

  invoering van HR21 voor het beschrijven en waarderen van de functies.

 • ·

  de functiematrix en het bijgevoegde functie-overzicht

 • ·

  vaststellen van de conversietabel

Deel II in te stemmen met het vaststellen van de volgende regelingen:

 • ·

  Rookbeleid

 • ·

  Regeling stagiairs

 • ·

  Regeling schadevergoeding kleding/uitrusting

 • ·

  Regeling verstrekking werkkleding

 • ·

  WKR-fietsregeling

Voor kennisgeving aannemen:

 • ·

  Protocol verantwoording gewerkte uren

 • ·

  Protocol persoonlijke gebeurtenissen

Deel III in te stemmen met het vaststellen van de volgende regeling:

 • ·

  Regeling administratieve uitvoering hypotheekregeling ambtenaren voormalige gemeenten Groesbeek en Millingen aan de Rijn 2015.

 

Groesbeek, 30 juni 2015

Burgemeester en wethouders van Groesbeek,

De secretaris,

De burgemeester