Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berg en Dal

Rookbeleid gemeente Groesbeek 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerg en Dal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRookbeleid gemeente Groesbeek 2015
CiteertitelRookbeleid gemeente Groesbeek 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze regeling wordt al het rookbeleid zoals vastgesteld door de voormalige gemeenten Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Tabakswet, art. 10
 2. Besluit rookverbod

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-07-201501-01-2015Nieuwe regeling

30-06-2015

gmb-2015-61591

Z-15-23665

Tekst van de regeling

Intitulé

Rookbeleid gemeente Groesbeek 2015

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groesbeek besluit:

 • na instemming van de Ondernemingsraad;

gelet op onder meer het bepaalde in artikel 10 Tabakswet en het Besluit Rookverbod waarin een verplichting tot het instellen, aanduiden en handhaven van een rookverbod is opgenomen;

tot het vaststellen van de navolgende regeling

Rookbeleid gemeente Groesbeek 2015

Artikel 1 Aanleiding

Er spelen twee maatschappelijke ontwikkelingen een rol:

 • 1.

  Werk en privé zijn steeds minder strikt gescheiden

 • 2.

  Roken is in onze samenleving steeds meer ongewenst.

Ad 1: Werk en privé zijn niet meer strikt gescheiden en wisselen elkaar af, dus net als b.v. het doen van boodschappen of halen van gebak vindt ook het roken in eigen tijd plaats.

Ad2. Als roken maatschappelijk ongewenst is, faciliteren we dat zo min mogelijk en bevoordelen we rokers niet t.o.v. de niet rokende medewerkers.

Artikel 2 Wat beoogt dit beleid?

 • Het stimuleren van een gezonde leefwijze (ook op de werkplek).

 • Alle medewerkers verrichten hun werkzaamheden zonder daarbij hinder of overlast te ondervinden van rookgedrag van anderen.

 • Gelijktrekken van de netto werktijd tussen rokers en niet-rokers.

Artikel 3 De maatregelen

 • Roken in het gemeentehuis, de werf of één van de andere gemeentelijke gebouwen is niet toegestaan

 • Roken tijdens werktijd is niet toegestaan; Roken vindt plaats in eigen tijd of pauze. Op de naleving hiervan wordt toegezien.

 • Roken mag geen imagoschade voor de gemeente opleveren. dus niet roken voor de deur of bij de personeelsingang op de trappen

 • Voor het stoppen met roken is per medewerker een vergoeding van 75% van de behandeling tot een maximum van € 150,- beschikbaar (tenzij de eigen zorgverzekering het al vergoedt).

 • Procedure stoppen met roken: de medewerker maakt bij P&O kenbaar dat hij/zij wil stoppen met roken. Samen met de personeelsconsulent wordt bepaald welke methode het meest geschikt is. Tevens wordt hierbij afgesproken wat de behandeling kost en welke bijdrage de werkgever hierin verleent.

Artikel 4 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

  Gelijktijdig wordt al het rookbeleid zoals vastgesteld door de voormalige gemeenten Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek ingetrokken.

 • 2.

  Deze regeling kan worden aangehaald als de “Rookbeleid gemeente Groesbeek 2015”.

Groesbeek,

30 juni 2015

Burgemeester en wethouders van Groesbeek,

De secretaris,

De burgemeester,