Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berg en Dal

Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerg en Dal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2005
CiteertitelVerordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2005
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpprivacy

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 147
  2. Wet GBA, art. 96 en 100
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-200522-02-2012nieuwe regeling

31-03-2005

Onbekend

IZ/BA/RVS/20050001

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2005.

De raad der gemeente Groesbeek;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groesbeek van 1 februari 2005;

gelet op de artikelen 96 en 100 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens alsmede artikel 147 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2005.

Artikel 1

Het college regelt de systematische verstrekking van gegevens aan binnengemeentelijke afnemers, de toegang van die afnemers tot de basisadministratie, alsmede de verbanden tussen de basisadministratie en andere gegevensverzamelingen van de gemeente middels een vast te stellen Reglement voor de gemeentelijke basisadministratie.

Artikel 2
  • 1.

    Het college kan gegevens verstrekken in de gevallen als bedoeld in artikel 100 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

  • 2.

    Zij stelt hiervoor nadere regels.

Artikel 3

De Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2002, zoals vastgesteld door de raad op 25 april 2002 wordt ingetrokken op de dag van inwerkingtreding van de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2005.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie in het Groesbeeks weekblad.

Artikel 5

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2005.

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de raad der gemeente Groesbeek

op 31 maart 2005

De raadsgriffier, De voorzitter,