Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berg en Dal

Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar gemeente Berg en Dal 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerg en Dal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar gemeente Berg en Dal 2018
CiteertitelAanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar gemeente Berg en Dal 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Berg%20en%20Dal/CVDR403559/CVDR403559_2.html
  2. artikel 231, tweede lid, van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-01-201801-01-2018Nieuwe regeling

02-01-2018

gmb-2018-13250

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar gemeente Berg en Dal 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berg en Dal;

 

Gelet op artikel 2.1 van de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling,

 

Gelet op artikel 231, tweede lid, onderdeel b en c van de Gemeentewet;

Besluit:

 

Aan te wijzen als gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid onderdeel b en c van de Gemeentewet voor de heffing en invordering van alle gemeentelijk belastingen, waarvan de uitvoering niet aan Munitax is opgedragen, te weten de baatbelastingen, de leges, marktgelden, lijkbezorgingsrechten en eenmalig aansluitrecht riolering, de volgende gemeenteambtenaar:

 

  • -

    De manager bedrijfsvoering van de afdeling bedrijfsvoering van de gemeente Berg en Dal.

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar gemeente Berg en Dal 2018’.

 

Het ‘Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar en invorderingsambtenaar gemeente Groesbeek 2015’ wordt ingetrokken.

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2018.

 

Berg en Dal,d.d. 2 januari 2018

Burgemeester en wethouders van Berg en Dal,

De secretaris,

E.J.W. van derVelde

De burgemeester,

mr. M.Slinkman