Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berg en Dal

Aanwijzingsbesluit medewerkers en belastingdeurwaarders Invoned, gemeente Berg en Dal 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerg en Dal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit medewerkers en belastingdeurwaarders Invoned, gemeente Berg en Dal 2018
CiteertitelAanwijzingsbesluit medewerkers en belastingdeurwaarders Invoned, gemeente Berg en Dal 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpAanwijzingsbesluit Invoned 2018

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 231, tweede lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-10-201801-01-2018Nieuwe regeling

18-09-2018

gmb-2018-222600

Z-18-67492

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit medewerkers en belastingdeurwaarders Invoned, gemeente Berg en Dal 2018

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Berg en Dal;

 

gelet op artikel 231 lid 2 sub e van de Gemeentewet en artikel 231 lid 2 sub d van de Gemeentewet;

besluiten:

met ingang van 1 januari 2018,

  • 1.

    De (kandidaat- c.q. toegevoegd) gerechtsdeurwaarders van GGN Mastering Credit N.V. en de belastingdeurwaarders van GGN Mastering Credit N.V. handelend onder de naam GGN Invoned, aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar der gemeentelijke belastingen in de functie van belastingdeurwaarder, zoals bedoeld in artikel 231 lid 2 sub e van de Gemeentewet;

  • 2.

    De medewerkers van GGN Mastering Credit N.V. en de administratief invorderingsmedewerkers van GGN Mastering Credit N.V. handelend onder de naam GGN Invoned, aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar der gemeentelijke belastingen in de functie van administratief invorderingsmedewerker, zoals bedoeld in artikel 231 lid 2 sub d van de Gemeentewet;

Dit aanstellingsbesluit treedt in werking de eerste dag na bekendmaking,

 

Berg en Dal, 18 september 2018

Burgemeester en wethouders van Berg en Dal,

De secretaris,

E.W.J. van derVelde

De burgemeester,

mr. M.Slinkman