Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bergen op Zoom

Aanwijzingsbesluit fietsparkeren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBergen op Zoom
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit fietsparkeren
CiteertitelAanwijzingsbesluit fietsparkeren
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageFietsparkeren

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Bergen op Zoom 2009, art. 5:12

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-09-2009nieuwe regeling

04-08-2009

Weekblad Bergen op Zoomse bode, 13-9-2009

B en W 09-01042

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit fietsen APV

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom;

 

Gelet op artikel 5:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening Bergen op Zoom 2009

 

Overwegende dat het in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente op de weg gelegen plaatsen kunnen worden aangewezen, ter voorkoming of opheffing van overlast, dan wel ter voorkoming van schade aan de openbare gezondheid(hierbij moeten worden gedacht aan het voorkomen van mogelijke verwondingen aan voetgangers die zich tussen een woud van (brom)fietsen een weg moeten banen), waar het verboden is fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan.

Het doel van deze maatregel is het voorkomen van aantasting van het woon- en leefklimaat.

 

Besluit:

Ter voorkoming of opheffing van overlast, dan wel ter voorkoming van schade aan de openbare gezondheid (hierbij moeten worden gedacht aan het voorkomen van mogelijke verwondingen aan voetgangers die zich tussen een woud van (brom)fietsen een weg moeten banen)als bedoeld in artikel 5:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2009 onderstaande straten en pleinen of gedeelten daarvan (zoals deze zijn weergegeven in het gearceerde gedeelte op de kaart “Fietsparkeren” behorende bij dit besluit), aan te wijzen waarin het verboden is fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan:

Huijbergsestraat, Grote Markt, Zuivelstraat, Stationsplein, NS Station, Spoortunnel, P+R NS Station en hoek Steenbergsestraat/Noordsingel.

Bergen op Zoom, 4 augustus 2009

Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,

secretaris

G. van Hofwegen

burgemeester

Drs. J.M.M. Polman