Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bergen op Zoom

ALGEMEEN ONDERMANDAATBESLUIT AFDELING STEDELIJKE ONTWIKKELING 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBergen op Zoom
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingALGEMEEN ONDERMANDAATBESLUIT AFDELING STEDELIJKE ONTWIKKELING 2015
CiteertitelAlgemeen Ondermandaatbesluit afdeling Stedelijke Ontwikkeling 2015
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpGemeentelijke Organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemeen Mandaatbesluit 2015
  2. Gemeentewet
  3. Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-04-201507-04-201520-02-2018nieuwe regeling

07-04-2015

Gemeenteblad 2015, 31344

geen

Tekst van de regeling

Intitulé

ALGEMEEN ONDERMANDAATBESLUIT AFDELING STEDELIJKE ONTWIKKELING 2015

De afdelingsmanager van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling besluit;

 

Gelet op het Algemeen Mandaatbesluit 2015;

 

En gelet op de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

 

Ondermandaat te verlenen aan de tot de afdeling Stedelijke Ontwikkeling behorende teammanagers, voor de uitoefening van de bevoegdheden, vermeld op de bij dit besluit behorende lijst met mandaten;

 

Het bestreft zowel beslis als ondertekendingsmandaat;

 

Te bepalen dat ondermandaat door de teammanagers van de aan hun verleende bevoegdheid kan worden verleend;

 

Te bepalen dat dit ondermandaat in werking treedt op

 

Bergen op Zoom, 7 april 2015

 

 

Mevrouw A.M.A. Vrijenhoek-de Vries

Afdelingsmanager Afdeling Stedelijke Ontwikkeling