Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bergen op Zoom

Kostenbesluit naheffingsaanslag Parkeerbelastingen 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBergen op Zoom
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingKostenbesluit naheffingsaanslag Parkeerbelastingen 2016
CiteertitelKostenbesluit naheffingsaanslagen parkeerbelastingen Bergen op Zoom 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpFinanciën en Gemeentelijke Belastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 225
 2. Gemeentewet, art. 234
 3. Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen
 4. Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen Bergen op Zoom 2015, art. 11, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201626-01-2017Nieuwe regeling

16-12-2015

Gemeenteblad 2015, 124306

RVB15-0085

Tekst van de regeling

Intitulé

Kostenbesluit naheffingsaanslag Parkeerbelastingen 2016

De raad van de gemeente Bergen op Zoom;

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 november 2015, nr.RVB15-0085;

 

gelet op artikel 225 en 234 van de Gemeentewet, het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen, artikel 11, lid 1, van de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen Bergen op Zoom 2015;

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen:

 

Kostenbesluit naheffingsaanslag Parkeerbelastingen 2016

Artikel 1

Dat de kosten ter zake van het opleggen van een naheffingsaanslag worden voor 2016 begroot als volgt:

 • a)

  Vaste informatieverwerkingskosten € 50.000,=

 • b)

  Variabele informatieverwerkingskosten € 10.000,=

 • c)

  Kosten van afschrijving en interest € 33.500,=

 • d)

  Personeelskosten € 410.000,=

 • e)

  Overheadkosten 31.500,=

Totaal € 535.000,= (B)

Berekening kosten per naheffingsaanslag:

 • ·

  Aantal naheffingsaanslagen 8.000 (A)

 • ·

  Kosten € 535.000,= (B) : 8.000 (A) = 67,= per naheffingsaanslag (afgerond)

Van overheidswege is echter het maximumtarief voor 2016 voor naheffingsaanslagen vastgesteld op € 60,00 vandaar dat dit bedrag is opgenomen onder artikel 11, lid 1 van de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen.

Artikel 2

Dit besluit kan worden aangehaald als “kostenbesluit naheffingsaanslagen parkeerbelastingen Bergen op Zoom 2016”.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 16 december 2015

 

De griffier,

De voorzitter,

C.J.M. Terstappen