Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bergen op Zoom

Mandaat Teammanager Veiligheid, Handhaving en Toezicht voor de bevoegdheid tot bestuurlijke handhaving bij lichte APV-overtredingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBergen op Zoom
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaat Teammanager Veiligheid, Handhaving en Toezicht voor de bevoegdheid tot bestuurlijke handhaving bij lichte APV-overtredingen
CiteertitelMandaat Teammanager Veiligheid, Handhaving en Toezicht voor de bevoegdheid tot bestuurlijke handhaving bij lichte APV-overtredingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemeen Plaatselijke Verordening, art. 2:51
  2. Algemeen Plaatselijke Verordening, art. 2:52
  3. Algemeen Plaatselijke Verordening, art. 5.12
  4. Algemeen Plaatselijke Verordening, hoofdstuk 5, afdeling 1
  5. Algemeen Plaatselijke Verordening, art. 2:57

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-04-201720-02-2018Nieuwe regeling

03-04-2017

Gemeenteblad 2017, nr. 58406

BW17-00188

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaat Teammanager Veiligheid, Handhaving en Toezicht voor de bevoegdheid tot bestuurlijke handhaving bij lichte APV-overtredingen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom heeft besloten om mandaat te verlenen aan de Teammanager Veiligheid, Handhaving en Toezicht voor de volgende bevoegdheden:

De bevoegdheid tot bestuurlijke handhaving door middel van bestuursdwang of dwangsom indien envoor zover er sprake is van overtredingen van de bepalingen uit artikel 2:51, artikel 2:52 en artikel5:12 Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) (verwijderen fietsen).

2.De bevoegdheid tot bestuurlijke handhaving door middel van bestuursdwang of dwangsom indien envoor zover er sprake is van overtredingen van de bepalingen uit hoofdstuk 5, afdeling 1 van de

APV (parkeerexcessen).

3.De bevoegdheid tot bestuurlijke handhaving door middel van bestuursdwang of dwangsom indien en voor zover er sprake is van overtredingen van de bepalingen uit artikel 2:57 APV (aanlijnmuilkorf en chipgebod).

 

Het college heeft tevens bepaald dat de teammanager Veiligheid, Handhaving en Toezicht zich kan laten vervangen door een andere teammanager en de teammanager Veiligheid, Handhaving en Toezicht ondermandaat kan verlenen aan haar medewerkers voor de uitvoering van bepaalde bevoegdheden.