Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berkelland

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Berkelland 2012-2

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerkelland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingFinancieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Berkelland 2012-2
CiteertitelFinancieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Berkelland 2012-2
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Besluit maatschappelijke ondersteuning, art. 4.1, lid 1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-04-201201-04-201201-01-2013Onbekend

22-05-2012

Overheid.nl, 29 mei 2012, Berkelbericht, 5 juni 2012

Collegebesluit 6 maart 2012

Tekst van de regeling

Intitulé

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Berkelland 2012-2

 

 

FINANCIEEL BESLUIT IN HET KADER VAN DE VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BERKELLAND 2012-2

Artikel 1

Het college van burgemeester en wethouders legt alle bedragen voor te verstrekken individuele voorzieningen vast in het Financieel besluit in het kader van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Berkelland 2012-2.

Artikel 2

Bij het opleggen van de eigen bijdrage wordt uitgegaan van de bedragen zoals genoemd in onderstaand schema:

Voorziening

Eigen bijdrage?

Hoe lang?

Hoogte eigen bijdrage

bedrag

Hulp bij het huishouden

Ja

Zo lang men hulp heeft

Maximaal 100% van de kosten

 

Woningaanpassing in eigendom roerende zaak/bouwkundige-of bouwtechnische aanpassing.

Ja, voor eigenaar

3 jaar

Maximaal 100% van de kosten

 

Woningaanpassing in eigendom

roerende zaak

Ja/voor huurder

Zolang men de voorziening gebruikt

Maximaal 100% van de kosten

 

Woonvoorziening traplift (bruikleen/Pgb)

Ja

Zolang men de traplift gebruikt

Maximaal

€ 2.750,00

 

Verhuis- en inrichtingskosten (financiële tegemoetkoming)

Nee

 

 

Nee

Scootmobiel

Bruikleen

Pgb

Ja

Ja

Zolang men de voorziening gebruikt

7 jaar

Onderhoud en verzekering

idem

€ 25,00 per

4 weken

idem

Driewielfiets

Bruikleen

Pgb

Ja

Ja

Zolang men de voorziening gebruikt

7 jaar

Onderhoud en verzekering

idem

€ 7,50 per

4 weken

idem

Driewielfiets elektrisch inclusief verzekering

Bruikleen

Pgb

Ja

Ja

Zolang men de voorziening gebruikt

7 jaar

Onderhoud en verzekering

idem

€ 25,00 per

4 weken

idem

Driewielfiets elektrisch excl.verzekering

Bruikleen

Pgb

Ja

Ja

Zolang men de

Voorziening

Gebruikt

7 jaar

Onderhoud en verzekering

idem

€ 21,00 per

4 weken

idem

Duofiets en andere tweewielfietsen

Bruikleen

Pgb

Ja

Ja

Zolang men de voorziening gebruikt

7 jaar

Onderhoud en verzekering

€ 12,50 per

4 weken

idem

Electrische tillift passief/aktief

Bruikleen

Pgb

Ja

Ja

Zolang men de

voorziening gebruikt

7 jaar

Onderhoud en verzekering

idem

€ 12,50 per

4 weken

idem

Badlift met electr.aandrijving

Bruikleen

Pgb

Ja

Ja

Zolang men de voorziening gebruikt

7 jaar

Onderhoud en verzekering

idem

€ 7,50 per

4 weken

idem

Douche-en toilethulpmiddelen-zelfbewegers

Bruikleen

Pgb

Ja

ja

Zolang men de voorziening gebruikt

7 jaar

Onderhoud en verzekering

idem

€ 7,50 per

4 weken

idem

Douchebrancards, electrisch verst.douche(kante)lstoelen

Bruikleen

pgb

Ja

ja

Zolang men de voorziening gebruikt

idem

Onderhoud en verzekering

idem

€ 7,50 per

4 weken

idem

Vervoerspas regiotaxi, financiële tegemoetkoming kosten gebruik taxi, eigen auto of vervoer door derden

Nee

 

 

Nee

Autoaanpassing

Ja

7 jaar

Maximaal 100% van de kosten

 

(Elektrische) rolstoel

Nee

 

 

Nee

Sportrolstoel

Nee

 

 

Nee

Artikel 3 . Kaders eigen bijdrage en eigen aandeel

De bedragen en het percentage die gelden voor een eigen bijdrage of eigen aandeel zijn gelijk aan de bedragen zoals opgenomen in het Besluit maatschappelijke ondersteuning, Stb.2006 nr. 450, artikel 4.1, lid 1, zoals jaarlijks aangepast door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 4. Bedragen persoonsgebonden budget

1.

De bedragen voor een persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden bedragen:

 • 1.

  het uurbedrag voor hulp op grond van de Regeling dienstverlening aan huis bedraagt € 12,50

 • 2.

  het uurbedrag voor hulp bij het huishouden (HH1) als er geen gebruik gemaakt kan worden van de Regeling dienstverlening aan huis of werkzaam voor een instelling bedraagt € 15,56.

 • 3.

  het uurbedrag voor hulp bij het huishouden (HH2) als er geen gebruik gemaakt kan worden van de Regeling dienstverlening aan huis of werkzaam voor een instelling bedraagt € 20,17.

2.

Bij de controle wordt rekening gehouden met een vrij besteedbaar bedrag ter hoogte van 1,5% van het budget, met een minimum van € 250,00 en een maximum van € 1.250,00 per jaar. De budgethouder hoeft hierover geen verantwoording af te leggen.

3.

De bedragen voor een persoonsgebonden budget voor een zaak, worden bepaald als tegenwaarde van de zaak die de aanvrager op dat moment ontvangen zou hebben als de zaak in natura zou zijn verstrekt. Was dat een niet nieuwe voorziening geweest, dan wordt de tegenwaarde daarop gebaseerd, met een looptijd gelijk aan de verkorte afschrijvingstermijn, rekening houdend met onderhoud en verzekering. Was de naturaverstrekking een nieuwe voorziening geweest, dan wordt de tegenwaarde daarop gebaseerd, rekening houdend met een eventueel door de gemeente te ontvangen korting en rekening houdend met onderhoud en verzekering.

Artikel 5. afschrijvingsschema kosten van de woonvoorzieningen

1.

Het college kan (een gedeelte van) de kosten van de woonvoorziening terugvorderen als de voorziening heeft geleid tot een aanzienlijke waardevermeerdering van de woning en de woning binnen vijf jaren na de gereedmelding is verkocht.

2.

Er is sprake van een aanzienlijke waardevermeerdering als de woning na de aanpassing hoger is dan 110% van de waarde onmiddellijk voorafgaand aan de aanpassing of wanneer de aanpassing heeft geleid tot uitbreiding van het woonoppervlak.

3.

Bij het vaststellen van de hoogte van een terugvordering gaat het college uit van het volgende afschrijvingsschema:

 • -

  bij verkoop van de woning binnen een jaar na de gereedmelding: 20%

 • -

  bij verkoop van de woning binnen twee jaren na de gereedmelding: 40%

 • -

  bij verkoop van de woning binnen drie jaren na de gereedmelding: 60%

 • -

  bij verkoop van de woning binnen vier jaren na de gereedmelding: 80%

 • -

  bij verkoop van de woning binnen vijf jaren na de gereedmelding: 100%.

Artikel 6. Bedragen vervoersvoorzieningen

 • 1.

  bij gebruik van een eigen auto of vervoer door derden: € 495,00. Dit is 1.500

  kilometers maal € 0,33;

 • 2.

  bij gebruik van een bruikleenauto:1.500 kilometers maal y euro. Hierbij is y gelijk aan

  het kilometerbedrag behorend bij merk en type bruikleenauto volgens de landelijk

  geldende norm;

 • 3.

  bij gebruik van een taxi: € 2.745,00. Dit is 1.500 kilometers maal € 1,83;

 • 4.

  bij gebruik van een rolstoeltaxi: € 3.045,00. Dit is 1.500 kilometers maal € 2,03.

.

Artikel 7. verhuiskostenvergoeding

Het bedrag voor een verhuiskostenvergoeding bedraagt € 2.500,00

Artikel 8. sportrolstoel

1

Het bedrag voor het aanschaffen en onderhouden van een sportrolstoel bedraagt

€ 2.535,00.

Dit bedrag is bestemd voor de aanschaf en het onderhoud van de sportrolstoel.

2.

Men kan maximaal éénmaal per 3 jaar in aanmerking komen voor een sportrolstoel.

Artikel 9. Indexering

Het college beslist jaarlijks of de in dit besluit genoemde bedragen per 1 januari van het volgend jaar worden geïndexeerd.

Artikel 10. Citeertitel en inwerkingtreding

1.

Dit besluit wordt aangehaald als het Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Berkelland 2012-2.

2.

Dit besluit treedt in werking per 10 april 2012 en werkt terug tot 1 april 2012.

3.

Met de inwerkingtreding van dit besluit vervalt het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Berkelland 2012.

Aldus vastgesteld te Borculo, op 6 maart 2012.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland,

Secretaris: Burgemeester:

.