Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berkelland

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent de overlast van (brom)fietsen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerkelland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent de overlast van (brom)fietsen
CiteertitelAanwijzingsbesluit (Apv) overlast van fiets of bromfiets
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het aanwijzingsbesluit op basis van artikel 5.1.11 APV van 2 maart 2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 5:12 Algemene plaatselijke verordening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-08-201601-05-2018nieuwe regeling

12-07-2016

Berkelbericht, 02-08-2016

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent de overlast van (brom)fietsen

Het college van burgemeester en wethouders van Berkelland,

gelet op het bepaalde in artikel 5:12 van de Algemene plaatselijke verordening 2016 (Apv 2016);

 

overwegende dat;

 

er meermalen is geconstateerd dat op het trottoir aan de Burgemeester Wilhelmweg in Eibergen ter hoogte van restaurant Belle Fleur, fietsen gestald staan, waardoor overlast en hinder ontstaat voor de doorgang;

 

er een fietsenstalling is aan de overzijde van de straat, waar voldoende stallingsplek is;

 

in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente en ter voorkoming van overlast nadere regels wenselijk zijn;

 

B E S L U I T :

 

  • 1)

    te bepalen dat het verboden is op het trottoir aan de Burgemeester Wilhelmweg in Eibergen ter hoogte van restaurant Belle Fleur, in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente en ter voorkoming van overlast, fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten te plaatsen of laten staan.

  • 2)

    het aanwijzingsbesluit op basis van artikel 5.1.11 APV van 2 maart 2010 in te trekken.

 

Borculo, 12 juli 2016

Burgemeester en wethouders van Berkelland,

de secretaris, de burgemeester,

J.Harmsen, drs. J.H.A. van Oostrum