Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berkelland

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent cultuurhistorie Cultuurhistorische waardenkaart Berkelland 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerkelland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent cultuurhistorie Cultuurhistorische waardenkaart Berkelland 2017
CiteertitelCultuurhistorische waardenkaart Berkelland 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagenkaartbijlage 1 blad 1 klaartbijlage 1 blad 2 kaartbijlage 1 blad 3 kaartbijlage 1 blad 4 kaartbijlage 1 blad 5 kaartbijlage 2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Erfgoedwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-09-2017nieuwe regeling

19-09-2017

Berkelbericht, 26-09-2017

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent cultuurhistorie Cultuurhistorische waardenkaart Berkelland 2017

 

 

Raadsvergadering : 19 september 2017

 

De raad van de gemeente Berkelland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 juli 2017;

 

b e s l u i t :

 

de ‘Cultuurhistorische waardenkaart Berkelland 2017’ en de ‘Beleidsregel cultuurhistorie in het ruimtelijk beleid’ vast te stellen.

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van

19 september 2017

 

 

de griffier, de voorzitter,

 

 

 

 

Bijlage rapport 3102  

Externe link

 

Bijlage kaartbijlage 1 blad 1  

kaartbijlage 1 blad 1

Bijlage kaartbijlage 1 blad 2  

klaartbijlage 1 blad 2

Bijlage kaartbijlage 1 blad 3  

kaartbijlage 1 blad 3

Bijlage kaartbijlage 1 blad 4  

kaartbijlage 1 blad 4

Bijlage kaartbijlage 1 blad 5  

kaartbijlage 1 blad 5

Bijlage kaartbijlage 2  

kaartbijlage 2