Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berkelland

beleidskader sociaal domein 'samen werken samen doen'

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerkelland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingbeleidskader sociaal domein 'samen werken samen doen'
Citeertitelbeleidskader sociaal domein 'samen werken samen doen'
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagebeleidskader samen denken samen doen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-03-2018Onbekend

20-02-2018

Berkelbericht, 27 februari 2018

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

beleidskader sociaal domein 'samen werken samen doen'

 

 

Raadsvergadering : 20 februari 2018

De raad van de gemeente Berkelland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 januari 2018;

 

b e s l u i t :

  • 1.

    het Beleidskader Sociaal Domein ‘Samen Denken, Samen Doen’ vast te stellen.

  • 2.

    voor de realisatie van het daaraan gekoppelde Uitvoeringsprogramma een maximaal budget van € 2,5 miljoen uit de reserve nadelen decentralisaties beschikbaar te stellen.

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van

20 februari 2018

de griffier, de voorzitter,