Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berkelland

Aanwijzingsbesluit ex artikel 5:12 van de Algemene plaatselijke verordening 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerkelland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit ex artikel 5:12 van de Algemene plaatselijke verordening 2018
CiteertitelAanwijzingsbesluit ex artikel 5:12 van de Algemene plaatselijke verordening 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening 2018

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-201808-02-2020Onbekend

24-04-2018

Digitaal gemeenteblad, 30 april 2018;

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ex artikel 5:12 van de Algemene plaatselijke verordening 2018

 

 

Aanwijzingsbesluit ex artikel 5:12 van de Algemene plaatselijke verordening 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Berkelland,

gelet op het bepaalde in artikel 5:12 van de Algemene plaatselijke verordening 2018 (Apv);

 

overwegende dat:

 

op het trottoir aan de Burgemeester Wilhelmweg in Eibergen ter hoogte van restaurant Belle Fleur, fietsen gestald staan;

 

daardoor overlast en hinder ontstaat voor de doorgang;

 

er een fietsenstalling is aan de overzijde van de straat, waar voldoende stallingsplek is;

 

nadere regels wenselijk zijn in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente en ter voorkoming van overlast;

 

B E S L U I T :

  • 1.

    dat het verboden is op het trottoir aan de Burgemeester Wilhelmweg in Eibergen ter hoogte van restaurant Belle Fleur, fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten te plaatsen of laten staan.

  • 2.

    het aanwijzingsbesluit op basis van artikel 5:12 Algemene plaatselijke verordening 2016 van 12 juli 2016 in te trekken.

 

 

Borculo, 24 april 2018

Burgemeester en wethouders van Berkelland,

de secretaris, de burgemeester,

M.N.J. Broers. drs. J.H.A. van Oostrum.