Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bladel

Ruimte voor Ruimte woningen 2014-2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBladel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRuimte voor Ruimte woningen 2014-2015
CiteertitelRuimte voor Ruimte woningen 2014-2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet ruimtelijke ordening.
  2. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-03-201402-12-2015Nieuwe regeling

18-02-2014

Kempenaer, 05-03-2014

14it.00392

Tekst van de regeling

Intitulé

Ruimte voor Ruimte woningen 2014-2015

Beleidsregel Ruimte voor Ruimte woningen 2014-2015

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel,

 

besluiten

 

Tot 1 januari 2016 in principe geen medewerking te verlenen aan de realisatie van nieuwe Ruimte voor Ruimte initiatieven, met uitzondering van verzoeken voor nieuwe landgoederen en verzoeken waar sprake is van sanering van een intensieve veehouderij binnen de gemeente Bladel.

 

Bladel, 18 februari 2014

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,