Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Boarnsterhim

Beleid aan-, uitbouwen en bijgebouwen bij woningen en woonboerderijen in het buitengebied

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Boarnsterhim
Officiële naam regelingBeleid aan-, uitbouwen en bijgebouwen bij woningen en woonboerderijen in het buitengebied
CiteertitelBeleid aan-, uitbouwen en bijgebouwen bij woningen en woonboerderijen in het buitengebied
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Beleid. Op grond van artikel 28 Wet algemene regels herindeling zijn deze beleidsregels per 1 januari 2016 vervallen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Bestemmingsplan Buitengebied 2008

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-10-201301-01-2016Nieuw beleid

17-09-2013

Op 'e hichte d.d. 1 oktober 2013

3.2

Tekst van de regeling