Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Integraal beleids- en beheerplan openbare ruimte 2013 t/m 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingIntegraal beleids- en beheerplan openbare ruimte 2013 t/m 2016
CiteertitelIntegraal beleids- en beheerplan openbare ruimte 2013 t/m 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpopenbare ruimte
Externe bijlageIntegraal beleids- en beheerplan Openbare Ruimte 2013 t/m 2016

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 108

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-01-2018Nieuwe regeling

12-12-2012

Onbekend

Z-11-04882

Tekst van de regeling

Intitulé

Integraal beleids- en beheerplan openbare ruimte 2013 t/m 2016

 

 

De raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 september 2012 nummer Z-11-4882 / ADV-12-01683;

 

gelet op artikel 189, lid 1 van de Gemeentewet;

 

gelet op het aangenomen amendement van SGP en ChristenUnie;

 

besluit:

 

 

 • 1.

  het vaststellen van het Integraal beleids- en beheerplan openbare ruimte 2013 t/m 2016, d.d. 28-2-2012, met daarin de volgende beeldkwaliteiten:

  •  

   ° Centrum

   kwaliteit B

   ° Begraafplaatsen

   kwaliteit A

   ° Woonwijk

   kwaliteit B

   ° Bedrijventerrein

   kwaliteit B

   ° Buitengebied

   kwaliteit C

   

 • 2.

  de uitgaven voor het programma "beheer openbare ruimte" te verhogen met € 67.000,-.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, gehouden op 12 december 2012.

 

De griffier,

drs. J.H. Rijs

De voorzitter,

mr. C. van der Kamp