Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Kwijtscheldingsbesluit Bodegraven-Reeuwijk 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingKwijtscheldingsbesluit Bodegraven-Reeuwijk 2012
CiteertitelKwijtscheldingsbesluit Bodegraven-Reeuwijk 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelastingen en heffingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 255

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-201201-01-2013Nieuwe regeling

12-03-2012

Onbekend

Z-11-00014

Tekst van de regeling

Intitulé

Kwijtscheldingsbesluit Bodegraven-Reeuwijk 2012

De raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 januari 2012;

 

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

 • *

  Bij de behandeling van kwijtscheldingsverzoeken voor de daarvoor in aanmerking komende belastingen het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan vast te stellen op 100 percent van de voor de belastingschuldige geldende bijstandsnorm;

   

 • *

  De datum van ingang van dit besluit met terugwerkende kracht te bepalen op 1 januari 2012;

   

 • *

  Het vigerende kwijtscheldingsbesluit van de voormalige gemeenten Reeuwijk en Bodegraven per 1 januari 2012 in te trekken;

   

 • *

  Als citeertitel geldt: kwijtscheldingsbesluit Bodegraven-Reeuwijk 2012.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, gehouden op 12 maart 2012.

De griffier,

drs. J.H. Rijs

De voorzitter,

mr. C. van der Kamp