Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Bodegraven-Reeuwijk 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInkoop- en aanbestedingsbeleid Bodegraven-Reeuwijk 2013
CiteertitelInkoop- en aanbestedingsbeleid Bodegraven-Reeuwijk 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpinkoop en aanbesteding
Externe bijlagenInkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Bodegraven-Reeuwijk Algemene inkoopvoorwaarden 2013 voor leveringen en diensten ICT inkoopvoorwaarden 2013 Aanvullende voorwaarden IBMN bij DNR 2011 Mandaten en volmachten inkoop en aanbesteding

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Financiële verordening gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2011, art. 19

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-02-201401-09-2017Nieuw beleid

11-02-2014

Kijk op Bodegraven en Kijk op Reeuwijk, 26-02-2014

Z-13-19586

Tekst van de regeling

Intitulé

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Bodegraven-Reeuwijk 2013

Burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk;

 

overwegende, dat het gewenst is nieuwe kaders en richtlijnen vast te stellen waarbinnen de inkoopfunctie en met name het aanbesteden “gemeentebreed” dient te worden uitgevoerd;

 

gelet op het bepaalde in artikel 19 van de Financiële verordening gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2011;

 

b e s l u i t e n :

 • 1.

  vast te stellen de volgende, bij dit besluit behorende beleidsregels inzake de inkoop en aanbesteding van leveringen, werken en diensten:

   

  • a.

   Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Bodegraven-Reeuwijk;

  • b.

   Algemene inkoopvoorwaarden 2013 voor leveringen en diensten;

  • c.

   ICT inkoopvoorwaarden 2013;

 

 • 2.

  voor werken van toepassing te verklaren: de UAV en de UAV-GC voor geïntegreerde contracten;

 

 • 3.

  voor ingenieursadviesdiensten van toepassing te verklaren: “De Nieuwe Regeling 0211”;

 

 • 4.

  vast te stellen de eveneens bij dit besluit behorende Aanvullende voorwaarden IBMN bij “De Nieuwe Regeling 2011”;

 

 • 5.

  in te trekken de volgende beleidsregels:

   

  • a.

   Algemene voorwaarden gemeente Bodegraven-Reeuwijk, vastgesteld op 5 juli 2011;

  • b.

   Inkoop- en aanbestedingsbesluit 2013, vastgesteld op 23 juli 2013;

   

 • 6.

  voor inkoop en aanbesteding mandaten en volmachten te verlenen zoals weergegeven in het bij dit besluit behorende overzicht.

Bodegraven, 11 februari 2014.

Burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk,

de secretaris,

drs. J.G. de Jager

de burgemeester,

mr. C. van der Kamp