Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Nota Parkeernormen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNota Parkeernormen
CiteertitelNota Parkeernormen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpparkeernormen
Externe bijlageNota Parkeernormen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-05-2016Nieuwe regeling

10-05-2016

Gemeentepagina's 18-05-2016 en 19-05-2016

Z-13-18338

Tekst van de regeling

Intitulé

Nota Parkeernormen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk hebben op 10 mei 2016 de beleidsregels gewijzigd van de Nota Parkeernormen, die is vastgesteld op 10 maart 2015.

 

De Nota Parkeernormen regelt hoe bij ruimtelijke initiatieven wordt omgegaan met het parkeren. De nota is gewijzigd op het onderdeel functiewijziging, hoofdstuk 3.2.

 

Met het vaststellen van de gewijzigde nota is de nota van 10 maart 2015 komen te vervallen.

De nota wordt niet als webpagina beschikbaar gesteld. U kunt hieronder de pdf versie downloaden.