Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk omtrent de toepassing van de bevoegdheid om omgevingsvergunningen in te trekken

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk omtrent de toepassing van de bevoegdheid om omgevingsvergunningen in te trekken
CiteertitelBeleidsregels intrekking omgevingsvergunningen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpintrekken omgevingsvergunning
Externe bijlageBeleidsregels intrekking omgevingsvergunningen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 2.33

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-01-2016Nieuwe regeling

12-01-2016

Gemeenteblad 2015, 8850

Z-14-26225

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels intrekking omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk hebben op 12 januari 2016 de Beleidsregels intrekking omgevingsvergunningen vastgesteld. De beleidsregels hebben als doel voor eenieder inzichtelijk te maken in welke gevallen een verleende omgevingsvergunning kan worden ingetrokken.

De beleidsregels worden niet als webpagina beschikbaar gesteld. U kunt hieronder de pdf versie downloaden.