Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Aanwijzing gebieden of weggedeelten bestemd voor het parkeren met een parkeervergunning op plaatsen voor vergunninghouders

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing gebieden of weggedeelten bestemd voor het parkeren met een parkeervergunning op plaatsen voor vergunninghouders
CiteertitelAanwijzing gebieden of weggedeelten bestemd voor het parkeren met een parkeervergunning op plaatsen voor vergunninghouders
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpparkeren, parkeervergunning

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Parkeerverordening Bodegraven-Reeuwijk 2013, art. 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2016Nieuwe regeling

17-05-2016

Gemeenteblad 2016, 86027

Z-11-01566

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing gebieden of weggedeelten bestemd voor het parkeren met een parkeervergunning op plaatsen voor vergunninghouders

Burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk;

 

overwegende, dat de raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk in zijn openbare vergadering van 11 december 2013 de Parkeerverordening Bodegraven-Reeuwijk 2013 (hierna: de Verordening) heeft vastgesteld;

 

dat zij (burgemeester en wethouders) ingevolge artikel 2, eerste lid, van de Verordening, na goedkeuring van de raad, bij openbaar te maken besluiten weggedeelten kunnen aanwijzen die bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders;

 

dat zij het voornemen hebben als gebieden of weggedeelten bestemd voor het parkeren met een parkeervergunning op vergunninghouderplaatsen aan te wijzen en te noemen:

 

 • a.

  bedrijventerrein Broekvelden te Bodegraven;

 • b.

  vrachtwagenparkeerterrein Kleienhof te Bodegraven;

 

dat zij hun voornemen aan de raad hebben voorgelegd in zijn openbare vergadering van 11 december 2013 en dat de raad het voornemen in die vergadering heeft goedgekeurd;

 

gelet op artikel 2 van de Parkeerverordening Bodegraven-Reeuwijk 2013;

 

besluiten:

 

 • I.

  aan te wijzen als gebieden of weggedeelten bestemd voor het parkeren met een parkeervergunning op plaatsen voor vergunninghouders:

   

  • a.

   bedrijventerrein Broekvelden te Bodegraven;

  • b.

   vrachtwagenparkeerterrein Kleienhof te Bodegraven;

   

 • II.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 1 juli 2016.

Bodegraven, 17 mei 2016.

Burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk,

de secretaris, a.i.,

drs. J.G. de Jager

de burgemeester,

mr. C. van der Kamp

Bezwaar

Tegen het besluit tot aanwijzing van gebieden en weggedeelten bestemd voor het parkeren met een parkeervergunning op plaatsen voor vergunninghouders kan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt bezwaar worden gemaakt bij burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk, Postbus 401, 2410 AK Bodegraven. Een bezwaarschrift moet door u worden ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit en de motivering van uw bezwaar bevatten.