Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Beleidskader voor bedrijfsmatige kamerverhuur in Bodegraven-Reeuwijk 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidskader voor bedrijfsmatige kamerverhuur in Bodegraven-Reeuwijk 2015
CiteertitelBeleidskader voor bedrijfsmatige kamerverhuur in Bodegraven-Reeuwijk 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpkamerverhuur
Externe bijlageBeleidskader voor bedrijfsmatige kamerverhuur in Bodegraven-Reeuwijk 2015

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-03-2015Nieuwe regeling

17-03-2015

Gemeenteblad 2015, 25224

Z-14-29431

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidskader voor bedrijfsmatige kamerverhuur in Bodegraven-Reeuwijk 2015

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk hebben op 17 maart 2015 het Beleidskader voor bedrijfsmatige kamerverhuur in Bodegraven-Reeuwijk 2015 vastgesteld. Het beleid vormt een aanvullend kader op de ruimtelijke regels zoals deze in de bestemmingsplannen zijn opgenomen en is primair gericht op het tegengaan van onacceptabele leefomstandigheden bij panden waar bedrijfsmatige kamerverhuur in de huidige situatie al plaats vindt.

Het beleidskader wordt niet als webpagina beschikbaar gesteld. U kunt hieronder de pdf versie downloaden.