Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Nota Dierenwelzijn 2017-2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNota Dierenwelzijn 2017-2021
CiteertitelNota Dierenwelzijn 2017-2021
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpdierenwelzijn
Externe bijlageNota Dierenwelzijn 2017-2021

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 108

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-11-2016Nieuwe regeling

26-10-2016

Gemeenteblad 2016, 162340

Z-11-03452

Tekst van de regeling

Intitulé

Nota Dierenwelzijn 2017-2021

De gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk heeft op 26 oktober 2016 de Nota Dierenwelzijn 2017-2021 vastgesteld.

 

De nota is een beleidsregel als bedoeld in Titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en bevat het gemeentelijk beleid met betrekking tot de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van de opvang en verzorging van dieren.

De nota wordt niet als webpagina beschikbaar gesteld. U kunt hieronder de pdf versie downloaden.