Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Nota Kostenverhaal, Actualisatie 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNota Kostenverhaal, Actualisatie 2016
CiteertitelNota Kostenverhaal, Actualisatie 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlageNota Kostenverhaal Actualisatie 2016

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet ruimtelijke ordening, Afd. 6.4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-12-201626-10-2016Nieuwe regeling

26-10-2016

Gemeenteblad 2016, 170965

Z-16-05353

Tekst van de regeling

Intitulé

Nota Kostenverhaal, Actualisatie 2016

De gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk heeft op 26 oktober 2016 de beleidsregel Nota Kostenverhaal, Actualisatie 2016 vastgesteld.

 

De gemeente is op basis van de Wet ruimtelijke ordening verplicht haar kosten te verhalen bij private initiatiefnemers van ruimtelijke initiatieven. Deze kosten hebben onder andere betrekking op projectoverstijgende gemeentelijke investeringen. Ook private initiatiefnemers profiteren in bepaalde mate van deze investeringen. Dit profijt is bepalend voor de hoogte van de bijdrage aan het kostenverhaal.

 

In 2015 is de eerste nota vastgesteld, maar de nota verdiende een actualisatie vanwege nieuwe projectontwikkelingen, bevolkingsgroei, woningvoorraadtoename en realisatievoortgang van de opgenomen investeringsprojecten. Met de vaststelling van de Nota Kostenverhaal Actualisatie 2016 beschikt de gemeente over een geactualiseerd beleidskader met geactualiseerde basistarieven.

De nota wordt niet als webpagina beschikbaar gesteld. U kunt hieronder de pdf versie downloaden.