Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Terrassenbeleid gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTerrassenbeleid gemeente Bodegraven-Reeuwijk
CiteertitelTerrassenbeleid gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageTerrassenbeleid gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening gemeente Bodegraven-Reeuwijk, art. 2:28

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-03-2017Nieuwe regeling

21-02-2017

Gemeenteblad 2017, 37217

Z-16-38554

Tekst van de regeling

Intitulé

Terrassenbeleid gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk hebben op 21 februari 2017 de beleidsregel Terrassenbeleid gemeente Bodegraven-Reeuwijk vastgesteld.

De beleidsregel wordt niet als webpagina beschikbaar gesteld. U kunt hieronder de pdf versie downloaden.