Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Bibob-beleidslijn 2012 Bodegraven-Reeuwijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBibob-beleidslijn 2012 Bodegraven-Reeuwijk
CiteertitelBibob-beleidslijn 2012 Bodegraven-Reeuwijk
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpbibob
Externe bijlageBibob-beleidslijn 2012 Bodegraven-Reeuwijk

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Artikel 2, tweede lid, onder vii en viii en derde lid, van de beleidslijn, zijn in werking getreden op de datum van inwerkingtreding van de Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob (1 juli 2013).

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-11-201204-10-2018Nieuwe regeling

09-10-2012

Gemeentepagina 07-11-2012

Z-12-15660

Tekst van de regeling

Intitulé

Bibob-beleidslijn 2012 Bodegraven-Reeuwijk

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk hebben op 9 oktober 2012 de Beleidslijn 2012 voor de toepassing van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) vastgesteld. In de beleidslijn is vastgelegd op welke wijze en binnen welke sectoren de gemeente de Wet Bibob toepast.

De beleidsregel wordt niet als webpagina beschikbaar gesteld. U kunt hieronder de pdf versie downloaden.