Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Inkopen & Aanbesteden | Kader & Werkwijze

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInkopen & Aanbesteden | Kader & Werkwijze
CiteertitelInkopen & Aanbesteden | Kader & Werkwijze
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpinkoop en aanbesteding
Externe bijlagenAlgemene Inkoopvoorwaarden Afwijkingen DNR 2011 Afwijkingen UAV 2012 Inkopen & Aanbesteden - Kader & Werkwijze (2019) SROI-verklaring

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Financiële verordening gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2017, art. 11

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-04-2019SROI-beleid

09-04-2019

gmb-2019-98373

Z-17-54618
01-09-201715-04-2019Nieuwe regeling

22-08-2017

Gemeenteblad 2017, 150977

Z-17-54618

Tekst van de regeling

Intitulé

Inkopen & Aanbesteden | Kader & Werkwijze

Burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk;

 

overwegende, dat het gewenst is nieuw beleid vast te stellen voor de inkoop en aanbesteding van leveringen, werken en diensten;

 

gelet op het bepaalde in artikel 11 van de Financiële verordening gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2017;

 

b e s l u i t e n :

 • 1.

  vast te stellen de bij dit besluit behorende “praatplaat” Inkopen & Aanbesteden | Kader & Werkwijze als beleid bij inkopen en aanbesteden;

 • 2.

  vast te stellen de volgende inkoopvoorwaarden voor het sluiten van overeenkomsten:

  • a.

   Leveringen & Diensten: de bij dit besluit behorende Algemene Inkoopvoorwaarden;

  • b.

   Ingenieurs, Architecten en Adviseurs Bouw: DNR 2011 + de bij dit besluit behorende Afwijkingen DNR 2011;

  • c.

   Werken & Technische Installatiewerken: UAV 2012 + de bij dit besluit behorende Afwijkingen UAV 2012;

  • d.

   ICT: Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) van KING;

 • 3.

  in te trekken de volgende beleidsregels:

  • a.

   Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Bodegraven-Reeuwijk;

  • b.

   Algemene inkoopvoorwaarden 2013 voor leveringen en diensten;

  • c.

   ICT inkoopvoorwaarden 2013.

Bodegraven, 22 augustus 2017.

Burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk,

de secretaris,

drs. J.G. de Jager

de burgemeester,

mr. C. van der Kamp