Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Beleidsregels Wet aanpak Woonoverlast gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Wet aanpak Woonoverlast gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Citeertitel
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpOpenbare orde en veiligheid
Externe bijlageBeleidsregels Wet aanpak Woonoverlast

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 151d van de Gemeentewet
  2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Bodegraven-Reeuwijk/436906/CVDR436906_11.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-09-2018Nieuwe regeling

07-08-2018

gmb-2018-193866

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Wet aanpak Woonoverlast gemeente Bodegraven-Reeuwijk

De burgemeester van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft op 7 augustus 2018 de Beleidsregels Wet aanpak Woonoverlast gemeente Bodegraven-Reeuwijk vastgesteld. De nota beschrijft op hoofdlijnen in welke gevallen en onder welke voorwaarden de burgemeester gebruik zal/kan maken van het opleggen van een gedragsaanwijzing.

De nota is opgenomen in de externe bijlage.