Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Beleidsregels Wet aanpak Woonoverlast gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Wet aanpak Woonoverlast gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Citeertitel
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpOpenbare orde en veiligheid
Externe bijlageBeleidsregels Wet aanpak Woonoverlast

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Bodegraven-Reeuwijk/CVDR436906/CVDR436906_9.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-09-2018Nieuwe regeling

07-08-2018

gmb-2018-193866

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Wet aanpak Woonoverlast gemeente Bodegraven-Reeuwijk

De burgemeester van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk maakt bekend, dat hij op 7 augustus 2018 de Beleidsregels Wet aanpak Woonoverlast gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft vastgesteld. De nota is een beleidsregel als bedoeld in Titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en beschrijft op hoofdlijnen in welke gevallen en onder welke voorwaarden de burgemeester gebruik zal/kan maken van het opleggen van een gedragsaanwijzing. De nota is als informatieve bijlage bij deze bekendmaking opgenomen.

 

De beleidsregels treden in werking op de eerste dag na de dag van bekendmaking.

 

Inzage

De nota is beschikbaar gesteld op de website www.overheid.nl onder lokale wet- en regelgeving. De nota kan aldaar worden ingezien.

 

Tegen een besluit inhoudende een beleidsregel is geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 8:3 Algemene wet bestuursrecht).

 

Vragen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Judith van Donselaar van het team Veiligheid, via telefoonnummer 0172-522 522.

Bodegraven, 12 september 2018.

De burgemeester van Bodegraven-Reeuwijk,

mr. C.van der Kamp