Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Onderhoudsplan leefomgeving en gemeentelijk rioleringsplan 2018 t/m 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOnderhoudsplan leefomgeving en gemeentelijk rioleringsplan 2018 t/m 2021
CiteertitelOnderhoudsplan leefomgeving en gemeentelijk rioleringsplan 2018 t/m 2021
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpmilieu
Externe bijlagenOnderhoudsplan Leefomgeving 2018-2021 Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2021

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4.22 van de Wet milieubeheer

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018Nieuwe regeling

28-06-2017

gmb-2018-229053

Z-17-51311

Tekst van de regeling

Intitulé

Onderhoudsplan leefomgeving en gemeentelijk rioleringsplan 2018 t/m 2021

 

De gemeenteraad heeft op 28 juni 2017 het Onderhoudsplan leefomgeving 2018 t/m 2021 en het Gemeentelijk rioleringsplan 2018 t/m 2021 vastgesteld. In deze plannen zijn de opgaven en ambities voor de openbare ruimte vastgelegd. Dit is, in opdracht van de gemeenteraad, gebeurd samen met de inwoners. De plannen noemen de keuzes die we maken en geven de bewoners inzicht in de kwaliteit die ze mogen verwachten en hoe we daar aan werken. Het vaststellen van de plannen is bekendgemaakt in Gemeenteblad 2018, 41637.

 

De plannen zijn opgenomen in de externe bijlagen.