Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Nota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving gemeentelijke milieutaken 2019-2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving gemeentelijke milieutaken 2019-2022
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpvergunningverlening, toezicht, handhaving
Externe bijlageNota VTH gemeentelijke milieutaken 2019-2022

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 7.2 van het Besluit omgevingsrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019Nieuwe regeling

04-12-2018

gmb-2018-266958

Z/18/73749

Tekst van de regeling

Intitulé

Nota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving gemeentelijke milieutaken 2019-2022

Burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk hebben op 4 december 2018 de Nota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving gemeentelijke milieutaken 2019-2022 vastgesteld. In de nota zijn de regionale prioriteiten, doelstellingen en werkwijze opgenomen met betrekking tot vergunningverlening, toezicht, handhaving en samenwerking voor wat betreft de gemeentelijke milieutaken.

 

De nota is opgenomen in de externe bijlage.