Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Nota uitgifte openbare ruimte 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNota uitgifte openbare ruimte 2019
CiteertitelNota uitgifte openbare ruimte 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpOpenbare ruimte
Externe bijlagenNota uitgifte openbare ruimte 2019 Bijlage I Overzicht prijzen 2019 Bijlage II Algemene voorwaarden verkoop Bijlage III Algemene voorwaarden verhuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 160 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019Nieuwe regeling

27-11-2018

gmb-2018-271770

Z/17/57659

Tekst van de regeling

Intitulé

Nota uitgifte openbare ruimte 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk maken bekend, dat zij op 27 november 2018 de Nota uitgifte openbare ruimte 2019 hebben vastgesteld. In de nota wordt beschreven hoe de gemeente Bodegraven-Reeuwijk om gaat met het uitgeven van snippergroen en water, met het uitgeven van zogenaamd adoptiegroen en met het verhuren van volkstuinen. De nota en de daarbij behorende bijlagen zijn als informatieve bijlagen bij deze bekendmaking opgenomen.

 

Inzage

De nota is beschikbaar gesteld op de website www.overheid.nl onder Beleid & regelgeving > Wettenbank lokaal. De nota kan aldaar worden ingezien.

 

De nota treedt in werking op 1 januari 2019 en vervangt de Nota Uitgifte Openbare Ruimte 2013.

 

Vragen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Team grondzaken via telefoonnummer 0172-522 522.

 

Bodegraven, 19 december 2018.

 

Burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk,

 

de secretaris,

drs. J.G. de Jager

 

de burgemeester,

mr. C. van der Kamp