Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Nota Fonds Volkshuisvesting 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNota Fonds Volkshuisvesting 2018
CiteertitelNota Fonds Volkshuisvesting 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Externe bijlageNota Fonds Volkshuisvesting 2018

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-01-2019Nieuwe regeling

19-12-2018

gmb-2019-10995

Tekst van de regeling

Intitulé

Nota Fonds Volkshuisvesting 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk maken bekend, dat de raad op 19 december 2018 de Nota Fonds Volkshuisvesting 2018 heeft vastgesteld. De nota beschrijft hoe de gemeente Bodegraven-Reeuwijk de realisatie van voldoende sociale huurwoningen bevordert en daarnaast de doorstroming op de woningmarkt stimuleert. Het betreft een herziening van de nota Fonds Volkshuisvesting uit 2016. De nota is als informatieve bijlage bij deze bekendmaking opgenomen.

 

Inzage

 

De nota is beschikbaar gesteld op de website www.overheid.nl onder Beleid & regelgeving > Wettenbank lokaal. De nota kan aldaar worden ingezien.

 

De nota treedt in werking de eerste dag na de dag van bekendmaking en vervangt de Nota Fonds Volkshuisvesting uit 2016.

 

Vragen

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Projecten, via telefoonnummer 0172-522 522.

 

Bodegraven, 16 januari 2019.

 

Burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk,

 

de secretaris,

drs. J.G. de Jager

 

de burgemeester,

mr. C. van der Kamp