Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Beleidslijn bestuurlijke aanpak drugscriminaliteit

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidslijn bestuurlijke aanpak drugscriminaliteit
CiteertitelBeleidslijn bestuurlijke aanpak drugscriminaliteit
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpdrugs
Externe bijlageBeleidslijn bestuurlijke aanpak drugscriminaliteit

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 17 van de Woningwet
  3. artikel 13b van de Opiumwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-03-2019Nieuwe regeling

19-02-2019

gmb-2019-53788

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidslijn bestuurlijke aanpak drugscriminaliteit

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk hebben op 19 februari 2019 de Beleidslijn bestuurlijke aanpak drugscriminaliteit vastgesteld. De nota is aangepast conform de wijziging van de Opiumwet. Als er geen handelsvoorraad drugs wordt aangetroffen, maar wel voorwerpen en/of stoffen die bestemd zijn voor het telen of bereiden van drugs, kan de burgermeester nu ook een beroep doen op zijn sluitingsbevoegdheid.

 

De nota is opgenomen in de externe bijlage.